มีรูป LINK ให้ส่ง MAIL เลื่อนตาม SCROLLBAR


ให้คุณ SAVE รูปประกอบไปด้วยครับ ด้านล่างนี้เลยครับ (ไม่ต้องใช้รูปนี้ก็ได้นะครับ กำหนดได้เอง)

นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ