เป็นแบบที่เห็นครับ SCROLLBAR ไปอยู่ด้านซ้ายแล้วครับ