ลองเลื่อน SCROLLBAR ลงไปดูครับ จะเห็นว่าหลังจากเลื่อนไปสักพัก TEXTLINK ค่อยเลื่อนตามลงไป