เวลาที่ STATUS BAR


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ