มีเวลาบอกที่ STATUS BAR ว่าอีกนานเท่าไรถึงจะเปลี่ยนหน้าที่ใส่ CODE นี้


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onLoad="begintimer()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ