นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วจะมีตัวอักษรที่ STATUS นาน 2 วินาที


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onMouseOver="windowon('ข้อความที่ต้องการให้แสดง');return true" เข้าไปใน <a href=...> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ