ตัวอักษรวิ่งที่ STATUSBAR แบบ 2 ใน 1


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onLoad="timerONE=window.setTimeout('scrollit_r2l(100)',500);" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ