ข้อความที่ STATUSBAR เปลี่ยนตามวัน


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ