ตัวอักษรค่อยๆวิ่งมารวมกันที่ STATUSBAR แบบไม่สามารถ
เปลี่ยนข้อความได้


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ