มีแสดงเวลาและข้อความที่เราตั้งที่ STATUSBAR


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ