มีแถบแสดงว่า LOAD หน้านั้นไปเท่าไรแล้ว ที่ STATUSBAR


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ