ตัวอักษรกระพริบที่ STATUS BAR


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onload="flash();" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ