ทำ RANDOM ข้อความที่ STATUSBAR เลื่อนจากขวาไปซ้าย


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ