ตัวอักษรวิ่งที่ STATUS BAR แบบค่อยๆขึ้นทีละตัว


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ