ตัวอักษรวิ่งที่ STATUS BAR แบบ SCROLL


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onLoad="timerONE=window.setTimeout('scroll_status(100)',50);" ไปไว้ใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ