แสดงจุดพิกัดในหน้า BROWSER โดยแสดงที่ STATUS BAR


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ