ดูที่ STATUS BAR ครับ ... นั่นล่ะคือเวลาที่จะเปลี่ยนจากหน้านี้ไปตามหน้าที่เราตั้งไว้ (ในที่นี้ตั้งไว้ที่หน้าหลัก)