โดยปกติพอเอา MOUSE ไปวางบน LINK แล้วจะมีข้อความที่ STATUS BAR ใช่ไหมครับ แต่ถ้าคุณใส่ CODE นี้แล้วพอเอา MOUSE ไปวางบน LINK จะไม่มีข้อความอะไรแสดงเลยครับ

 

กลับไปหน้าหลัก