ลองนำ MOUSE ไปวางบน LINK ด้านล่างดูครับ แล้วจะเห็นว่ามีตัวอักษรที่ STATUS BAR อยู่ 2 วินาทีหลังนำ MOUSE ออกจาก LINK

อยากทำ E-COMMERCE !!