หน้านี้มีการ ERROR เกิดขึ้นครับ โดยปกติถ้าหน้าเกิดการ ERROR แล้วใน IE จะมีข้อความที่ STATUS BAR ว่า ERROR นะครับ แต่ถ้าใช้ CODE นี้จะทำให้ไม่แสดงข้อความที่ STATUS BAR ว่า ERROR ครับ ดีมากเลยครับ