ลองดูที่ STATUSBAR ครับ จะมีตัวอักษรวิ่ง 2 แบบคือ แบบอยู่กับที่และแบบเลื่อนครับ