ลองกด REFRESH หน้านี้ดูครับ จะเห็นข้อความที่ STATUSBAR เปลี่ยนไป