ดูที่ STATUS BAR ด้านล่างครับ จะบอกวันเวลาที่คุณเข้ามาในหน้านี้ครับ