เปลี่ยนข้อความโดยก่อนเปลี่ยนมี EFFECT น้ำไหล


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ