เปลี่ยนข้อความโดยก่อนเปลี่ยนจะมี EFFECT หลายแบบ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ