บอกขนาดของหน้าจอที่เหมาะสมสำหรับ WEB เราถ้าขนาดหน้าจอ
ของเขาไม่เหมาะกับ WEB เรา


ต้องการให้แสดงข้อความที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ