ทำตัวอักษรกระพริบ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงข้อความที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ