มีตัวอักษรมาบอกว่าเราใช้พื้นที่ในหน้านั้นไปกี่ %


ต้องการให้แสดงข้อความที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ