ทำ RANDOM ข้อความใน TEXTBOX และ เปลี่ยนข้อความไปเรื่อยๆโดยก่อนเปลี่ยนมีตัวเลขหลายๆตัวขึ้นมาก่อน


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


ต้องการให้แสดง TEXTBOX ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม onLoad="startQuote();" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ