บอกว่า URL ของหน้าที่ใส่ CODE คืออะไร


ต้องการให้แสดงข้อความที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ