ตัวอักษรค่อยๆขึ้นมาทีละตัว


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onload="init()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ