ตัวอักษรเปลี่ยนสีตามที่เราตั้งไปเรื่อยๆ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onload="checkBrowserForVersion4()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ