ทำตัวอักษรเด้งไปมาที่หน้าจอ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ