ทำตัวอักษรสีสายรุ้งแบบกระพริบได้


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


ต้องการให้แสดง ข้อความ ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ