เปลี่ยนสีพื้นหลังตัวอักษร เวลาเราทำ HIGHLIGHT ข้อความ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ