ทำริบบิ้นให้หน้าเว็บเพจพร้อมีข้อความวิ่ง (IE เท่านั้น)


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ