ทำ DROPDOWN MENU เพื่อขยายข้อความ


ให้ดาวน์โหลดรูปภาพด้านล่างไปด้วยครับ

นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง ข้อความ ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ