==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ ตัวอักษร) หน้า 2

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6


hosting


21.ตรวจสอบ BROWSER ของคนที่มาดูว่า SUPPORT JAVASCRIPT ไหม โดยจะมีตัวอักษรบอก ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

22.ตรวจสอบว่าคนที่เข้ามาดูใช้ OS อะไร โดยจะมีตัวอักษรบอก ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

23.ตัวอักษรกระโดดเรียงตัวจากซ้ายไปขวา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

24.ค้นหาตัวอักษรในหน้า WEB โดยจะทำ HIGHLIGHT ตัวอักษรที่หา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

25.ทำตัวอักษรกระพริบ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

26.มีก้นหอย 2 อันมาหมุนทับตัวอักษร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

27.มีตัวอักษรมาบอกว่าเราใช้พื้นที่ในหน้านั้นไปกี่ % ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

28.พอ LOAD เสร็จจะมีข้อความค่อยขยายจากตรงกลางไปทางซ้ายและทางขวา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

29.ทำตัวอักษรที่มีขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

30.ทำตัวอักษรเปลี่ยนข้อความเองอัตโนมัติ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

31.ทำตัวอักษรเต้น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

32.มีตัวอักษรวิ่งมาจากทางซ้ายไปขวาตอน LOAD ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

33.ตัวอักษรค่อยติดไฟน้อยลงเมื่อนำ MOUSE ไปใกล้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

34.ทำ RANDOM ข้อความใน TEXTBOX และ เปลี่ยนข้อความไปเรื่อยๆโดยก่อนเปลี่ยนมีตัวเลขหลายๆตัวขึ้นมาก่อน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

35.บอกว่า URL ของหน้าที่ใส่ CODE คืออะไร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

36.ตัวอักษรเปลี่ยนข้อความไปเรื่อยๆและพอเล่นจบแล้วก็จะถามว่าให้เปลี่ยนข้อความไปเรื่อยๆต่อไหม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

37.ตัวอักษรค่อยๆขึ้นมาทีละตัว ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

38.ตัวอักษรเปลี่ยนสีตามที่เราตั้งไปเรื่อยๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

39.ทำตัวอักษรหล่นมาจากด้านบน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

40.ทำตัวอักษรลายน้ำ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6