==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ ตัวอักษร) หน้า 3

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6


hosting


41.ทำตัวอักษรมีหลายสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

42.ทำ RANDOM ข้อความแบบเปลี่ยนข้อความไปเรื่อยๆโดยระหว่างเปลี่ยนจะมีตัวอักษรที่เราตั้งขึ้นมาก่อน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

43.มีตัวอักษรค่อยๆขยายจากเล็กไปใหญ่แล้วข้อความจะหายไปในเวลาที่ตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

44.ทำข้อความ COPYRIGHT โดยปี ค.ศ.จะเปลี่ยนไปเองตามปีของจริง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

45.ทำตัวอักษร 3 มิติ หมุนไปเรื่อยๆเอง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

46.ทำตัวอักษรเปลี่ยนสีพร้อมกันทุกตัวและสีไม่ซ้ำกันด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

47.มีตัวอักษรบอกว่าอีกกี่ปีถึงจะหมดปี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

48.ทำตัวอักษรของข้อความมีหลายสีและค่อยๆหายไปจากซ้ายไปขวาแล้วก็กระจายมารวมกันใหม่ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

49.มีตัวอักษรบอกจำนวน WEB ที่อยู่ในส่วน BACK ใน IE ว่ามีเท่าไร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

50.ทำแถบที่มีตัวอักษรวิ่งจากขวาไปซ้ายแต่ถ้าเอา MOUSE ชี้ที่แถบ ตัวอักษรก็หยุดเลื่อน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

51.ทำแถบลายจุดมีตัวอักษรวิ่ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

52.ทำตัวอักษรเลื่อนเหมือน TITLE หนัง STARWARS ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

53.ทำตัวอักษรแบบเอียงไปมาก่อนค่อยตั้งตรง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

54.ทำตัวอักษรแบบมาจากตัวเล็กไปตัวใหญ่ แล้วก็หายไป วนไปมาเรื่อยๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

55.พื้นหลังตรงตำแหน่งตัวอักษรเปลี่ยนสีเองไปเรื่อยๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

56.ทำตัวอักษรที่มีการ HIGHLIGHT แบบเคลื่อนไหวได้ เลื่อนไปเรื่อยๆจากขวาไปซ้าย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

57.มีตัวอักษรขึ้นมาเองแบบเหมือนเราพิมพ์ และ มีตัว I กระพริบอยู่ด้านท้ายเวลาข้อความขึ้นจบ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

58.มีตัวอักษรหมุนเป็นกากบาทไปเรื่อยๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

59.มีลูกศรสวยๆยื่นออกมาชี้ข้อความแล้วยื่นกลับไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

60.มีตัวอักษรค่อยขึ้นมาทีละตัวพร้อมกับการ HIGHLIGHT ตัวอักษร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6