ดูด้านล่างครับอย่างวันนี้คุณเห็นข้อความอะไรแล้วพรุ่งนี้มาดูข้อความหน้านี้ใหม่สิครับจะเป็นอีกข้อความนึง