ลองตั้งหน้าจอเป็นแบบอื่นดูครับ เช่น 640 x 480 ดูครับถ้าไม่เห็นข้อความที่บอก