ดูด้านล่างครับ จะเห็นว่ามีตัวอักษรวิ่งจากล่างขึ้นบนและพอนำ MOUSE ไปวางแถวนั้นตัวอักษรก็จะหยุดเลื่อนครับ

ข้อความ
ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ
ข้อความ
ข้อความ
ข้อความ
ข้อความ
ข้อความ
ข้อความ
ข้อความ
ข้อความ
ข้อความ
ข้อความ