เป็นแบบด้านล่างครับตัวอักษรจะค่อยเปลี่ยนข้อความไปเองครับ