เป็นแบบที่เห็นครับ จะมีตัวอักษรวิ่งมาจากทางซ้ายไปขวา

WELCOME TO MY HOMEPAGE