นาฬิกาอยู่ในกล่องไม่บอก AM PM


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงนาฬิกาที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม onload="StartClock24()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ