นับว่าอยู่ในหน้าที่ใส่ CODE มานานเท่าไร


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง FORM ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม onLoad="window.setTimeout('getSecs()',1)" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ