ทำแถบ LOAD จะ LOAD ให้เต็มในเวลาที่เราตั้ง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงแถบ LOAD ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ