มีเวลาแสดงโดยเลือกดูได้ 2 แบบ คือ MILITARY TIME
และ 12 HOUR TIME


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงเวลาที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม onLoad="showTheTime()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ