เปลี่ยนสีพื้นหลังและตัวอักษรตามเวลา


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ