ดูด้านล่างครับ อย่างตัวอย่างจะตั้งให้ LOAD เสร็จใน 5 วินาทีครับ